1535 in 1900

 

1535 in 1900 sta dve letnici, ki sta pomembni za našo ustanovo. Vrhovna predstojnica nam je v voščilu za dva praznika v novembru lepo predstavila njun pomen tudi za današnji čas.

Angelin vpliv na svet se razteza daleč onkraj majhne skupine žena, ki so se ji priključile v Družbi 25. novembra 1535 v Brešiji. Angelina duhovnost, njeno razumevanje odnosa z Bogom, njen vpogled v to, kar je v njenem času pomenilo živeti kot žena globoke vere, a vendar močno povezana s takratno družbo, vse to oblikuje življenje mnogih ljudi že skoraj 500 let. Ko se spominjamo začetkov Družbe, nam to pokaže na Angelino izredno rodovitnost. Biti rodoviten pomeni dajati življenje. Lahko zaupamo in prosimo Angelo, naj nam pomaga, da bomo dajale življenje na način, kako živimo svojo vero in predanost, močno prizemljene in odzivne na potrebe naših različnih kultur in družb. Lahko jo kličemo, naj bo z nami, ko si prizadevamo, da bi ‘posredovale sveto’ v naših časih in krajih.

Uršulinke iz različnih dežel, ki so se zbrale v  Rimu l. 1900, so napravile pogumne in navdihnjene odločitve, ki so pripeljale do ustanovitve Rimske unije. Tudi te odločitve so  rodovitne, dajejo življenje na načine, ki po mojem mnenju presegajo zamisli sester, ki so se s tem ukvarjale. Samo pomislimo na življenje, ki ga sedaj črpamo druga od druge v naši raznolikosti. Pomislimo na dele sveta, kjer so uršulinke danes navzoče in pričujejo za evangelij. Pomislimo na načine, s katerimi se povezujemo med provincami, na poslanstvo in apostolat, ki ju lahko izvajamo, ker želimo našo globalno skupnost. Pomislimo na mrežo uršulinskih kolegov, prijateljev, šol, ki jih omogoča ta tehnološka doba. Pomislimo na načine, s katerimi se pogosto povezujemo za molitev, za srečanja ali za pomembne pogovore, bodisi osebno, ali pa dandanes s pomočjo tehnike. Kako s pomočjo vseh teh povezav in podpore, ki jo nudimo druga drugi, ‘posredujemo sveto’, kakor je delala Angela?

 

    S klikom na gumb “pošlji” soglašte z obdelavo posredovanih podatkov v skladu z namenom za katerega so bili dani.