Angel Gospodov

 

Praznovali smo veliko skrivnost Gospodovega sestopa v človeško zgodovino na praznik, ki mu rečemo “Gospodovo oznanjenje”.

Ta skrivnost in ljubezen našega Boga je tako velika, de se je spominjamo trikrat na dan z molitvijo Angelovega češčenja. V naši ustanovi v mnogih provincah jutranjo molitev molimo v latinščini, ki nas poveže z vesoljno Cerkvijo.  V naši provinci po mnogih skupnostih v Sloveniji molimo to molitev v nemščini, sestre v Avstriji pa tudi v slovenščini – to je znamenje naše povezanosti.

Posredujemo vam besedila in zvočni zapis, da se nam lahko pridružite v molitvi.

 

Angel Gospodov je oznanil Mariji

in spočela je od Svetega Duha.

Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.

Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

 

Glej dekla sem Gospodova

zgodi se mi po tvoji besedi. Zdrava Marija …

 

In Beseda je meso postala

in med nami prebivala. Zdrava Marija …

 

Prosi za nas sveta božja porodnica.

Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

 

Molimo. Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 

Latinsko:  

Angelus Domini nuntiavit Mariae;

Et concepit de Spiritu Sancto.

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.

 

Ecce ancilla Domini.

Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena,…….  

 

Et Verbum caro factum est.

Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena,…….

 

Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix.

Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

 

Oremus:

Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

Nemško:

Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft.

Und sie empfing vom Heiligen Geist.

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.

Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.

 

Maria sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn.

Mir geschehe nach deinem Wort. Gegrüßet seist du, Maria …

 

Und das Wort ist Fleisch geworden.

Und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du, Maria …

 

Bitte für uns, heilige Gottesmutter.

Dass wir würdig werden der Verheißungen Christi.

 

Lasset uns beten.

Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Führe uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen.

 

    S klikom na gumb “pošlji” soglašte z obdelavo posredovanih podatkov v skladu z namenom za katerega so bili dani.