Arhiv

Uršulinski samostan v Ljubljani trajno hrani lastno arhivsko gradivo od leta 1702 dalje, začasno pa je v hrambi tudi arhivsko gradivo uršulinskega samostana Mekinje (od 1903 dalje) in gradivo uršulinskega samostana Škofja Loka (od 1782 dalje).

Gradivo obsega  ustanovne listine, samostanske kronike, dokumente o življenju in delovanju uršulink v posameznem samostanu, zapuščine umrlih redovnic, del gradiva o delovanju uršulinskih šol, fotografije povezane z življenjem in delovanjem uršulink,  nekaj načrtov in starejših zemljevidov (izdanih med 1850 in 1950).

V raziskovalne namene  je  praviloma dostopno gradivo starejše od 50 let, gradivo iz osebnih zapuščin pa 50 let po smrti ustvarjalca.

Arhivsko gradivo uršulinskih samostanov je dostopno po vnaprejšnjem dogovoru.

kontakt: s. Marta Triler (marta.triler@rkc.si ali številka 041 399 651)

    S klikom na gumb “pošlji” soglašte z obdelavo posredovanih podatkov v skladu z namenom za katerega so bili dani.