Cerkev svete trojice

Nastanek uršulinske cerkve je povezan s prihodom uršulink v Ljubljano 22. aprila leta 1702. Temeljni kamen zanjo je 26. julija 1718 blagoslovil škof Leslie.

Pri kopanju so komaj kje naleteli na trden teren, zato so morali kopati precej globlje kot je bilo sprva predvideno in nato v tla zabiti ogromno število hrastovih pilotov. 1722 so z zidanjem zaključili, stavbo prekrili ter začeli delati fasado. Naslednje leto je bila zgrajena kupola nad prezbiterijem ter veliki obok v cerkveni ladji. Leta 1725 so bili narejeni zgornji korni hodniki in pevski kor, kapiteli, dozidan in pokrit je bil zvonik. – V letu 1726 so položili še tlak, v novi zvonik pa 10. julija obesili štiri zvonove. Grobnica je bila blagoslovljena že 12. avgusta, da so vanjo lahko pokopali eno od uršulink, ki je umrla 15. avgusta.

18. oktobra 1726 je generalni vikar Janez Jakob Schilling cerkev blagoslovil (škof Leslie je bil takrat že prestar in tega ni več zmogel). Glavni oltar je bil posvečen v čast sveti Trojici, poleg tega pa je blagoslovil še stranske oltarje sv. Uršule, sv. Frančiška Pavelskega in sv. Avguština, četrti stranski oltar Sv. Duha pa začasno, dokler ga ne nadomestijo s kakšnim drugim.

Šele leta 1747, ko je bil končan glavni oltar, je ljubljanski škof Ernest Amadej grof Attems cerkev tudi posvetil.

Danes uršulinska ali nunska cerkev pripada župniji Ljubljana – Sv. Trojica. Več o dogajanju »pri nas« in tudi o cerkvi  si lahko preberete na župnijski spletni strani: zupnija-lj-sv-trojica.rkc.si

Prostorska slika cerkve:

    S klikom na gumb “pošlji” soglašte z obdelavo posredovanih podatkov v skladu z namenom za katerega so bili dani.