Provincialat

Naslov: Pustovrhova 11, 1210 Ljubljana – Šentvid
Telefon: 0590 13 696

Naša redovna skupnost je vedno v nastajanju. Ponižno sprejema težave, ko se trudi za življenje neomajne sestrske ljubezni. “Povezane druga z drugo z vezmi ljubezni” bomo v svetu, ki je ranjen zaradi tolikih razdorov, ločitev in sporov, dale pričevanje edinosti, miru in upanja.

V predmestju Ljubljane, na Pržanu, živi skupnost petih sester. Ker je tu tudi sedež Slovenske province uršulink, je ta hiša na en način zbirna točka vseh uršulink, ki živimo v Sloveniji in Avstriji. S. Anka Kogelnik je provincialna predstojnica, ostale sestre poleg gostoljubja, svoje moči usmerjamo v tajniško delo, v vodenje Kateheze Dobrega pastirja, v vodenje Duhovnih vaj v vsakdanjem življenju, v katehetsko dejavnost in v vzgojo otrok v Angelinem vrtcu.

Skupnost je bila ustanovljena 4. novembra 1998 po zaslugi g. Ranta, bratranca uršulink s. Ksaverije in s. Katarine Pirc, ki je po smrti zapustil hišo uršulinkam.

Pod provincialat spada tudi nekaj sester, ki živijo v Slovenski provinci ali v drugih deželah.

    S klikom na gumb “pošlji” soglašte z obdelavo posredovanih podatkov v skladu z namenom za katerega so bili dani.