SLOVESNOST SVETE BIRME V ZAVODU SV. STANISLAVA

V nedeljo 29. maja 2022 je bil za Našo skupnost družin slovesen praznik. V Zavodu sv. Stanislava je pet naših birmancev prejelo zakrament svete birme.

Duhovno pripravo birmancev je na prejem zakramenta v času izrednih razmer zaradi COVIDA-19 načrtovala, vodila in skrbno izpeljala s. Magdalena.

Birmansko sveto mašo je vodil gospod Martin Zlobko. Bil je tudi naš birmovalec. V začetku slovesnosti smo gospoda birmovalca Martina Zlobka prav lepo pozdravili in mu izrekli dobrodošlico med nami.

"Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni."

S temi besedami smo prav lepo pozdravili s. Magdaleno, naše birmance in botre ter vse ostale navzoče.

Slovesnost svete birme je v pridigi z življenjsko zgodbo v navzočnosti Svetega Duha bogato oplemenitila s. Magdalena. G. Martin pa je nadaljeval in dal prazniku še nov duhovni pomen.

S strani mladinskega zbora župnije Homec smo bili med samo slovesnostjo deležni tudi lepega cerkvenega petja.

Za naše birmance je bil ta dan velik dan, praznik vere in dan velikega veselja. Njihova srca so bila odprta za darove Božje ljubezni. Prejeli so sedmere darove in pečat Svetega Duha. Sveti Duh jih je posvetil v odrasle kristjane.

Po končani slovesnosti in fotografiranju smo se vsi zbrani zbrali v avli zavoda, kjer je sledilo druženje. Hvala vsem in vsakemu posebej!

Za mnoge mlade kristjane je zakrament svete birme prelomnica v krščanskem življenju. Bog daj, da bodo naši birmanci dobri in zvesti pričevalci evangelija tudi v tednih, mesecih in letih,  ki nam prihajajo naproti.

 Boris Tolar
fotografije: Tatjana Splichal

    S klikom na gumb “pošlji” soglašte z obdelavo posredovanih podatkov v skladu z namenom za katerega so bili dani.