Srečanje razširjenega vrhovnega sveta

Objavljena slika čebele je simbol, ki bo zastopal našo provinco v uvodni molitvi razširjenega vrhovnega sveta in odgovarja na temo srečanja: Vse je medsebojno povezano – življenje in poslanstvo z vidika integralne ekologije.

Razširejni vrhovni svet je posvetovalnega značaja in je sestavljen iz vrhovnega sveta, provincialk in predstojnic skupin. Z namenom, da bi bolje poznale našo ustanovo, je potekal v različnih delih sveta. Zaradi epidemije letos nimamo te možnosti in bo del srečanja potekalo po spletu, del pa naj bi po zemljepisnih podračjih. Tako se bodo evropske provincialke od ponedeljka 20. septembra do nedelje 26. septembra 2021 zbrale pri Svetem Duhu pri Škofji Loki.

Srečanje priporočamo v molitev.

Še nekaj o izbranem simbolu: čebele in čebelarstvo ima dolgo tradicijo v naši deželi. Kot vemo, je pobuda za razglasitev svetovnega dneva čebel prišla iz Slovenije.  Čebele dobro vplivajo na celotni ekosistem in ohranjanje biotske raznovrstnosti v naravi. Brez čebel bi bilo manj hrane -sadja in zelenjave, saj oprašijo  80% vseh rastlin. Za svoj obstoj potrebujejo čist zrak, vodo in čisto okolje. Ko ohranjamo okolje, da bodo čebele lažje preživele,  živimo vsi v lepšem in bolj zdravem okolju. Tudi tu se potrjuje resnica, da je vse medsebojno povezano. 

    S klikom na gumb “pošlji” soglašte z obdelavo posredovanih podatkov v skladu z namenom za katerega so bili dani.