VERSKE ZMOŽNOSTI med 6. in 12. letom

Sofia Cavalletti
Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje, versko dejavnost in kulturo
Ljubljana, 2014
Zbirka: Dobri pastir
248 strani
Cena: 25,00 €

Knjiga ima imprimatur nadškofije Ljubljana.

Priročnik nadaljuje delo Otrokove verske zmožnosti: Opis izkušnje s tri do šest letnimi otroki, ki je v slovenščini izšlo leta 2008 (Uršulinski zavod). Avtorica se v njem osredotoči na izkušnjo dela z otroki, starimi od 6 do12 let.

Izkušnje kažejo, da se otrokova najgloblja potreba po ljubezni poteši v odnosu z Bogom. Otrok ob skrbnem duhovnem spremljanju odraslega v sebi oblikuje podobo, ki jo je vanj vtisnil njegov Upodobitelja.

Knjiga je dragocen priročnik za katehete, starše in vzgojitelje. Pomaga nam, da bolje dojamemo specifičnost odnosa z Bogom, ki je značilna za obdobje poznega otroštva. Hkrati je uporaben vodič pri iskanju poti, kako naj se skupaj z otrokom postavimo pred skrivnost Boga.

 

Z izdajanjem knjig želimo prispevati k prepoznavnosti naše ustanoviteljice Angele Merici, k razvoju Kateheze Dobrega pastirja in k razvoju pedagogike montessori v Sloveniji.

 

 

 

    S klikom na gumb “pošlji” soglašte z obdelavo posredovanih podatkov v skladu z namenom za katerega so bili dani.