Katarina Aleksandrijska

mučenka in devica

Kakšno vlogo ima v življenju uršulink žena, katere življenje poznamo le po legendi? Lahko postane tudi ta vir navdiha in življenjskega poleta? Na njen god 25. novembra praznujemo uršulinke naš uradni začetek – ustanovitev Družbe svete Uršule leta 1535.

Legenda 

Legendo o sv. Katarini Aleksandrijski najdemo v srednjeveški zbirki legendarnih življenjepisov svetnikov Aurea legenda (Zlata legenda), ki jih je med leti 1260 in 1275 zbral genovski nadškof in letopisec Jacobus de Voragine (okr. 1230-1298). Knjiga je bila v srednjem in novem veku zelo poznana in razširjena.
Katarina (gr. čista), hči kralja Costusa s Cipra, je bila zelo izobražena, lepa ženska. Ko jo je cesar hotel imeti za ženo, je to zahtevo odklonila, ker je verjela, da ji on v modrosti in plemstvu ni bil enak. Videnje ji je odkrilo, naj bo Kristus njen resnični ženin, zato se je dala krstiti.

Katarina je odpotovala v Aleksandrijo, kjer je rimski cesar Maksencij od kristjanov in tudi od nje zahteval darovanje malikom. Ona pa je zahtevala znanstveno razpravo s 50 najbolj slavnimi filozofi tiste dežele. S svojim modrimi razlogi je vse prepričala, da so se prav tako dali krstiti. Besen je dal cesar vse te učenjake umoriti. Katarini je predlagal, naj se poroči z njim. Ko je to odklonila, jo je dal vreči v ječo in mučiti. Bel golob ji je prinašal hrano in angel jo je tolažil. Zaradi teh čudežev so se spreobrnili vsi ječarji.

Vse to je še okrepilo cesarjevo jezo: naročil je Katarino obglaviti. Nato naj bi Katarino razpeli na kolo in razčetverili, vendar se je kolo razbilo in usmrtilo mučitelje. Ta ponovni čudež je prepričal ljudstvo in celo cesarico, da so odtlej priznavali moč Boga kristjanov. Angeli so odnesli njeno truplo na goro Sinaj.

Simboli sv. Katarine Aleksandrijske

Prvi simboli, s katerim se pojavlja sv. Katarina v ikonografiji, izhajajo iz legende. Predstavljeni bodo tisti, ki jih najpogosteje najdemo upodobljene skupaj s svetnico.

Palma: Palma pomeni znamenje zmage, vstajenja in nesmrtnosti izhaja iz Vzhoda. Palmove veje cvetne nedelje, ki spremljajo zmagoslavni vstop Jezusa v Jeruzalem kažejo na vstajenje onkraj trpljenja. Podoben simbolni pomen ima palmova veja v povezavi s svetimi mučenci, torej tudi s sv. Katarino. Simbol palme se na upodobitvah pojavlja od 12. stol. naprej.

Knjiga: V 12. in 13. stol. so sv. Katarino upodabljali s knjigo kot znamenjem znanja in učenosti. Kasneje je knjigo zamenjalo kolo.

Kolo: Tako kot križ je kolo v mnogih predkrščanskih kulturah znamenje sonca, simbol popolnosti. V krščanski umetnosti pomeni tudi pot k popolnosti, gibanje v smeri proti cilju: »Kadar so živa bitja hodila, so se premikala tudi kolesa poleg njih, in kadar so se bitja vzdignila s tal, so se vzdignila tudi kolesa. Kamor je hotel iti duh, so šla.« (Ez 1,19-20) Kolo v roki ali ob nogah sv. Katarine ni le kot mučilno orodje, ampak tudi kot znamenje njene poti k Bogu in z Bogom. Na upodobitvah najdemo kolo od 13. stol. dalje.

Krona: Krona, ki jo Katarina nosi na glavi, tako kaže na presežno zvezo ljudi z Bogom. Njena okrogla oblika kaže na popolnost in na udeleženost pri nebeški sreči. Kraljevska hči Katarina išče in najde Boga, za svoje prepričanje da svoje življenje. Sv. Katarina je s krono na razpuščenih laseh največkrat upodobljena od 8. do 12. stol.

Meč: Od konca 13. stol. dalje najdemo sv. Katarino upodobljeno z mečem. Meč je najprej orodje, s katerim je sv. Katarina pretrpela mučeništvo. Poleg tega prestavlja meč orodje odločitve, simbol moči in sonca, katerega hitro gibanje lahko primerjamo tudi z bliskom. Za sv. Katarino pomeni njena odločitev za Boga sicer na prvi pogled res odločitev za smrt, toda po njeni odločitvi postane orodje, kjer se kaže moč Boga.

Ali ste vedeli, da …

 • spada sv. Katarina Aleksandrijska med štirinajst priprošnjikov v sili;
 • se je na dan sv. Katarine včasih končal čas paše in so hlapci in dekle dobili plačilo;
 • je sv. Katarina zavetnica švicarskega kantona Vallis;
 • častijo sv. Katarino med drugim kot zavetnico deklet, nasploh mladine, poročenih žena, visokih šol in knjižnic, teologov in znanstvenikov, tiskarjev, bibliotekarjev;
 • se sv. Katarini priporočajo proti migreni, boleznim jezika in za najdenje utopljencev. Na Slovenskem je poznana tudi kot priprošnjica za zdravo pamet;
 • je sv. Katarini na Slovenskem posvečeno 35 cerkva.

Sv. Katarina Aleksandrijska ima veliko skupnega s sv. Angelo, saj je:

 • živela svoje kraljevsko dostojanstvo v življenju in smrti – bila je odločna, stanovitna, modra pogumna, prepričljiva;
 • bila močna v veri in zvestobi Kristusu vse do smrti;
 • svoje devištvo živela v zaročniški ljubezni do Kristusa;
 • doživela ljubezen, ki jo je odprla za spoštovanje in pozornost do drugih ljudi;
 • se je kot voditeljica s svojimi darovi zavzela za druge ljudi in jim odpirala pot v življenje.

Pripravila: s. Marta Triler

  S klikom na gumb “pošlji” soglašte z obdelavo posredovanih podatkov v skladu z namenom za katerega so bili dani.